Skip Ribbon Commands
Skip to main content

What's On

Manage PermissionsManage Permissions
Projek Jalinan Kasih 2021

​Projek Jalinan Kasih 2021

projek_jalinan_kasih_2021_image_01.jpeg
projek_jalinan_kasih_2021_image_02.jpegProjek Jalinan Kasih 2021 bermula hari ini dengan pengagihan barang-barang sumbangan berupa keperluan harian dan wang tunai kepada seramai 8 orang penerima di Daerah Brunei dan Muara.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada para penyumbang dan penderma.

#jalinankasihRTBAttachments