Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFrequently Asked Questions

1. Saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang perkhidmatan dan produk RTB. Siapa yang boleh saya hubungi?


Awda boleh berhubung dengan Pegawai Perhubungan Awam RTB melalui talian (+673) 2243111 samb. 295 / 378 semasa waktu pejabat. Awda juga boleh menghantar e-mel kepada korporat@rtb.gov.bn dan kami akan memberi maklum balas sesegeranya.


2. Kementerian / jabatan / sekolah saya berhasrat untuk membuat lawatan kerja / lawatan sambil belajar ke RTB. Apa yang perlu saya lakukan?


Awda boleh menghadapkan permohonan kepada Pengarah RTB melalui alamat berikut:


Yang Mulia

Pengarah

Radio Televisyen Brunei

Jalan Stoney

Bandar Seri Begawan, BA8610

Negara Brunei Darussalam


Permohonan hendaklah dihadapkan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum tarikh lawatan.