Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksWorkshops and Training

Pusat Perkembangan Penyiaran, Radio Televisyen Brunei ada menganjurkan kursus / latihan / bengkel untuk penyertaan agensi-agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan dan orang ramai dari semasa ke semasa.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi talian (+673) 2341308 atau kirimkan e-mel kepada latihan@rtb.gov.bn